samedi 24 janvier 2015

Semaine du samedi 24 janv. au dimanche 1° février 2015 Dimanche 25 Janvier : 3ème dimanche Ordinaire- Année B

150124-150201